O kanceláři

Mgr. Tomáš Novotný pracuje v advokacii od roku 2008, v roce 2009 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity, téhož roku získal nejvyšší úroveň (C1) certifikátu ILEC (International Legal English Certificate) University of Cambridge. V letech 2009 – 2011 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Košmidera v Havlíčkově Brodě a v letech 2012 – 2013 na téže pozici v advokátní kanceláři Konečná & Zacha v Praze.

V roce 2013 složil advokátní zkoušku a byl zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15211, přičemž ještě téhož roku otevřel advokátní kancelář v Havlíčkově Brodě. Při poskytování právních služeb se zaměřuje na poskytování vysoce individualizovaných právních služeb dle požadavků a potřeb každého jednotlivého klienta bez ohledu na jeho sociální postavení.

Specializuje se zejména na vymáhání pohledávek, právo nemovitostí, občanské a obchodní právo a na zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy.

Právní služby poskytuje v Českém a Anglickém jazyce.

Publikační činnost:

http://www.elaw.cz/clanek/k-pravu-znicit-autorske-dilo-a-jeho-nosic
http://www.elaw.cz/clanek/vybrana-ustanoveni-novely-obchodniho-zakoniku
http://www.elaw.cz/clanek/k-zajisteni-zavazku-prevodem-prava
http://www.elaw.cz/clanek/k-opravneni-prokuristy-jednat-za-pravnickou-ci-fyzickou-osobu-v-obcanskem-soudnim-rizeni