Poskytované služby

SPOLEHLIVOST – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – RYCHLOST – KVALITA – PROFESIONALITA

Základní zásadou advokátní kanceláře je poskytovat vysoce individualizované služby dle potřeb a požadavků každého klienta. Při spolupráci s námi se můžete zcela spolehnout na to, že zachováme povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, které se od Vás nebo v souvislosti s poskytováním právních služeb ve Vaší věci dozvíme. Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Komplexní právní servis pro firemní klientelu:

pracovní právo;
obchodní právo;
vymáhání pohledávek;
sepsání a revize veškerých smluv uzavíraných v rámci obchodní činnosti společnosti,    zejména smluv o dílo, kupních smluv, tzv. nepojmenovaných smluv komplexně upravujících veškerou problematiku vzájemných vztahů s obchodními partnery, a dalších;
právní servis pro internetové podnikání – všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, a další;
zastupování před soudy ve věci veškerých civilních sporů plynoucích z obchodní činnosti společnosti;

Veškerá právní jednání související s nemovitostmi:

darování;
prodej;
nájmy;
služebnosti a reálná břemena;
právo stavby;
další;

Zastupování ve sporech před soudy či rozhodci.

Další právní služby dle konkrétních požadavků klienta.